Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Oost/WatergraafsmeerStaatscourant 2014, 23480Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam – Oost/Watergraafsmeer
Kennisgeving ontwerp beschikking omgevingsvergunning-projectafwijking Zeeburgerdijk 88, 98, 100 en 110 e.a., Amsterdam – Oost/Watergraafsmeer

Het Algemeen Bestuur van de bestuurscommissie Oost, gemeente Amsterdam heeft het voornemen om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning-projectafwijking te verlenen voor:

Zeeburgerdijk 88, 98, 100 en 110, Lombokstraat 1A-C en 13-23, Padangstraat 1A-C en 2A-C, Djambistraat 2A-c en 36A-C en Lampongstraat 23, HZ_WABO- 2013-017874, OLO 1116527, het renoveren van de woningen en het veranderen van 5 bedrijfsruimtes naar woningen

De aanvraag, de ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 21 augustus 2014 tot en met 1 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de Publieksbalie in het stadsdeelhuis, Oranje-Vrijstaatplein 2.

U kunt de stukken inzien op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 13:00 en 17:00 uur en op donderdag tussen 13:00 en 20:00 uur. U moet hiervoor een afspraak maken. Dat kan online via www.oost.amsterdam.nl/Inzagen.

Tijdens de periode van ter inzage legging kan eenieder op de ontwerpomgevingsvergunning een zienswijze kenbaar maken. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen belanghebbende bij het ontwerpbesluit hogere grenswaarden een zienswijze kenbaar maken. Zij moeten worden gericht aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Vergunningen, team WABO, tel. 020 25 35 362, bereikbaar van 08:30 tot 17.00 uur (donderdag tussen 13:00 en 17:00 uur). Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.