Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 2268

Gepubliceerd op 31 januari 2014 09:00Richtlijn voor strafvordering inbraak/insluiping in woning

Rechtskarakter: aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO

Van: College van procureurs-generaal

Aan: hoofden van de OM-onderdelen

Registratienummer: 2014R002)

Datum inwerkingtreding: 01-02-2014

Publicatie in Stcrt.: pm

Vervallen: richtlijn inbraak, verbreking (1999R036)

Relevante beleidsregels OM: richtlijn meerderjarige veelplegers (2013R017)

Wetsbepalingen: art. 46, 310 en 311 Wetboek van Strafrecht

Bijlage(n): –

Beschrijving

Woninginbraken zijn gekwalificeerd als high impact crime. Bij een woninginbraak is de aantasting van de persoonlijke levenssfeer zodanig dat dagvaarden en het vorderen van een gevangenisstraf geïndiceerd is.

Basiscasus/delict

Inbraak respectievelijk insluiping in een woning gepleegd door één persoon met beperkte recidive.

Basiscasus/delict

Uitgangspunt (naast schadevergoeding)

Inbraak woning of bewoond verblijf

6 maanden gevangenisstraf

Insluiping woning of bewoond verblijf

5 maanden gevangenisstraf

Bijzonderheden

Verdachte in beginsel voorgeleiden, het instrument van justitiële voorwaarden gericht inzetten en elektronisch toezicht vorderen bij schorsing voorlopige hechtenis en vorderen bijzondere voorwaarden.

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen

Georganiseerd verband/professioneel (slotentrekkers, bivakmutsen)

Bewoner(s) in de woning aanwezig*

Omvang schade (braakschade + (beoogde) waarde gestolene)

Onvervangbare goederen niet retour (bijv. dierbare sieraden of kunstwerken)

Kwetsbare slachtoffers (bijv. bij insluiping in een ziekenhuis of bejaardentehuis e.d.)

Meermalen recidive*

Strafverminderend onder andere:

First offender (- 2 maanden)

Poging en medeplichtigheid (- een derde) en voorbereiding (- de helft)

* Toelichting.

Bewoner(s) in de woning aanwezig

Woninginbraken vallen onder high impact crime. Een inbraak in een woning maakt een grote inbreuk op de privacy van mensen. Het vergroot de kans op confrontatie met de inbrekers en escalatie. Het gevoel van veiligheid wordt nog meer aangetast als de bewoners thuis zijn tijdens een inbraak, dat is meer bedreigend en heeft meer impact en dient daarom van invloed te zijn op de sanctie.

Meermalen recidive

In het basisdelict is 1 x recidive (+50%) verwerkt. Bij meermalen recidive wordt de straf met nog eens 25% verhoogd. Bij veelplegers, zeer actieve veelplegers en stelselmatige daders met nog eens 50%, tenzij de maatregel plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD) wordt gevorderd.

Overgangsrecht

Deze richtlijn voor strafvordering geldt voor alle strafbare feiten gepleegd na de datum van inwerkingtreding.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl