Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornStaatscourant 2014, 22203Overig

Logo Apeldoorn
Omgevingsvergunning voor het in afwijking van het bestemmingsplan veranderen en verbouwen van een monument op het perceel Wilhelminapark 7, Apeldoorn

Vanaf 6 augustus 2014 ligt gedurende 6 weken ter inzage het besluit van burgemeester en wethouders met identificatiecode NL.IMRO.0200.ov1023-vas1 van 6 augustus 2014 voor het veranderen en verbouwen van een monument en het afwijken van het bestemmingsplan De Parken op het perceel Wilhelminapark 7 Apeldoorn.

Tegen het ontwerp-besluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Ook hebben burgemeester en wethouders bij het nemen van het besluit geen wijzigingen in de omgevingsvergunning aangebracht. Daarom kan alleen een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren te brengen, beroep instellen.

Tot en met 18 september 2014 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Het indienen van een beroepschrift schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

De omgevingsvergunning ligt in het stadhuis ter inzage. In het stadhuis kunt u deze vergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. Medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over dit besluit.

Openingstijden Omgevingsloket:

  • vrije inloop: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op donderdagavond van 17.30 tot 19.30 uur.

  • op afspraak: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 12.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en donderdagavond van 17.30 tot 19.30 uur.

  • Een afspraak kunt u maken via onze website of door tijdens kantoortijden te bellen met 14055.

Apeldoorn, 6 augustus 2014