Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2014, 21479Vergunningen

Beschikking Artillerie Schietkamp ’t Harde, DCMR Milieudienst Rijnmond

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

Bedrijf: Artillerie Schietkamp (27B08)

Locatie: Eperweg 149 D 135, 8084 HE ’t Harde (gemeente Elburg)

Activiteit: Bouwen en Milieuneutraal wijzigen

Voor: De bouw van een breaching facility

Aanvraagdatum: 17 februari 2014

Besluitdatum: 16 juli 2014

Bekendmaking: 16 juli 2014

Zaaknummer: 98445756

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn op verzoek beschikbaar en op te vragen bij de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, o.v.v. AWB-bezwaar, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Inlichtingen

De heer G.J. Gerritsen van de DCMR, telefoon: 010 – 246 83 03.

Deze kennisgeving is ook geplaatst op www.overheid.nl onder https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant

DMS-nummer: 21808514.