Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenStaatscourant 2014, 21257Vergunningen

Logo Reusel-De Mierden
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Molendijk 3, Hulsel, Reusel-De Mierden

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen voor:

Omgevingsvergunning, Molendijk 3 Hulsel, wijzigen van de inrichting en afwijken van het bestemmingsplan (fase 1 milieu) ten behoeve van een nieuwe zeugenstal en een nieuwe vleesvarkensstal (verzonden 22-07-2014)

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 28 juli 2014 gedurende zes weken en dus tot en met maandag 8 september 2014 ter inzage. Gedurende deze termijn kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze tegen dit ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Degenen die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen, moeten hiervoor een afspraak maken. Tegen de uiteindelijke beschikking kan alleen door belanghebbenden beroep worden ingesteld als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: bouwloket@reuseldemierden.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.