Logo ZaanstadVerkeersbesluit gemeente Zaanstad bromfietsers op rijbaan in Zaandam centrum

2014/154336

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

overwegende dat;

in Zaandam langs de zogenaamde oostelijke stamweg van de ruit om het centrum van Zaandam de bromfietsers gedwongen zijn gebruik te maken van de fietspaden;

dit hinderlijk en niet verkeersveilig is voor de daar rijdende fietsers gelet op het verschil in snelheid;

voor de verkeersveiligheid het beter is dat de bromfietsers over de hoofdrijbaan rijden;

het voor de bromfietsers ook gemakkelijker is om over de rijbaan te rijden en niet over het fietspad;

gelet op de landelijke afspraken in het kader van Duurzaam Veilig dat bromfietsers zoveel mogelijk van de hoofrijbaan gebruik maken op wegen in de bebouwde kom waar maximaal 50 km per uur mag worden gereden;

gelet op de verkeersveiligheid dit alleen kan tussen de Troelstralaan en Kopermolenstraat;

volgens artikel 24 BABW overleg met de politie Noord-Holland Zaanstreek-Waterland heeft plaatsgevonden in de ambtelijke verkeerscommissie van 2 juli 2014 waarbij de politie akkoord gaat met de inhoud van onderstaand besluit;

bovengenoemd wegvak is gelegen in de gemeente Zaanstad en bij de gemeente in beheer is;

de veiligheid op de weg verzekerd moet zijn; weggebruikers en passagiers beschermd moeten worden;de weg in stand moet worden gehouden en de bruikbaarheid daarvan gewaarborgd moet zijn; de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk gewaarborgd moet zijn zoals beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

gelet op artikelen 15 en 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer alsmede het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede de Wegenverkeerswet 1994;

b e s l u i t e n :

in Zaandam dat;

 • De fietspaden langs de Wibautstraat, Kepplerstraat, H. Gerhardstraat en Heijermansstraat, tussen Troelstralaan en Kopermolenstraat aan te wijzen als verplicht fietspad door het plaatsen van borden G11 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • De toeleidende fietspaden van uit de zijwegen Morgensterstraat, Jan Eijdenbergstraat, Walraven van Hallstraat, burgemeester Smitstraat, George Louis Jambroesstraat, P.L. Takstraat, Klaas Katerstraat, Peperstraat, Kapelaan Gerrit Grootstraat, Molenmakersstraat, Veldvliegerweg en Kopermolenstraat aan te wijzen als verplicht fietspad door het plaatsen van borden G11 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • de Heijermansstraat ten noorden van de Kopermolenstraat gesloten is voor bromfietsers door middel van het plaatsen van borden C13 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • In 2006 genomen verkeersbesluiten 73028,73110 en 73112 waarbij zowel fietsers als bromfietser op de parallelwegen uitgezonderd werden van het eenrichtingsverkeer, worden ingetrokken;

 • De oostelijke parallelweg langs de H. Gerhardstraat in de Rosmolenbuurt te Zaanstad, gelegen tussen Bloemgracht en Govert ‘t Hoenstraat, te sluiten voor bestuurders in de richting van de Bloemgracht, uitgezonderd fietsers door het plaatsen van borden C02, C03 en C04 met OB52 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • De westelijke parallelweg langs de Kepplerstraat en Wibautstraat in Zaandam-Zuid te Zaanstad, gelegen tussen Burgemeester Ter Laanplantsoen en Burgemeester Smitstraat, te sluiten voor bestuurders in de richting van de Burgemeester Ter Laanplantsoen, uitgezonderd fietsers door het plaatsen van borden C02, C03 en C04 met OB52 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • De oostelijke parallelweg langs de Kepplerstraat en Wibautstraat in Zaandam-Zuid te Zaanstad, gelegen tussen Jan Eijdenbergstraat en G.L. Jambroesstraat, te sluiten voor bestuurders in de richting van de Jan Eijdenbergstraat, uitgezonderd fietsers door het plaatsen van borden C02, C03 en C04 met OB52 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • Dat het pad aan de oostzijde van de H. Gerhardstraat tussen Brusselsestraat en Kopermolenstraat verplicht (brom)fietspad blijft door de borden G12a zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te handhaven;

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Realisatie & Beheer,

de heer R. Schmidt

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

m a k e n b e k e n d :

dat zij hebben besloten;

in Zaandam dat;

 • De fietspaden langs de Wibautstraat, Kepplerstraat, H. Gerhardstraat en Heijermansstraat, tussen Troelstralaan en Kopermolenstraat aan te wijzen als verplicht fietspad door het plaatsen van borden G11 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • De toeleidende fietspaden van uit de zijwegen Morgensterstraat, Jan Eijdenbergstraat, Walraven van Hallstraat, burgemeester Smitstraat, George Louis Jambroesstraat, P.L. Takstraat, Klaas Katerstraat, Peperstraat, Kapelaan Gerrit Grootstraat, Molenmakersstraat, Veldvliegerweg en Kopermolenstraat aan te wijzen als verplicht fietspad door het plaatsen van borden G11 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • de Heijermansstraat ten noorden van de Kopermolenstraat gesloten is voor bromfietsers door middel van het plaatsen van borden C13 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • In 2006 genomen verkeersbesluiten 73028,73110 en 73112 waarbij zowel fietsers als bromfietser op de parallelwegen uitgezonderd werden van het eenrichtingsverkeer, worden ingetrokken;

 • De oostelijke parallelweg langs de H. Gerhardstraat in de Rosmolenbuurt te Zaanstad, gelegen tussen Bloemgracht en Govert ‘t Hoenstraat, te sluiten voor bestuurders in de richting van de Bloemgracht, uitgezonderd fietsers door het plaatsen van borden C02, C03 en C04 met OB52 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • De westelijke parallelweg langs de Kepplerstraat en Wibautstraat in Zaandam-Zuid te Zaanstad, gelegen tussen Burgemeester Ter Laanplantsoen en Burgemeester Smitstraat, te sluiten voor bestuurders in de richting van de Burgemeester Ter Laanplantsoen, uitgezonderd fietsers door het plaatsen van borden C02, C03 en C04 met OB52 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • De oostelijke parallelweg langs de Kepplerstraat en Wibautstraat in Zaandam-Zuid te Zaanstad, gelegen tussen Jan Eijdenbergstraat en G.L. Jambroesstraat, te sluiten voor bestuurders in de richting van de Jan Eijdenbergstraat, uitgezonderd fietsers door het plaatsen van borden C02, C03 en C04 met OB52 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • Dat het pad aan de oostzijde van de H. Gerhardstraat tussen Brusselsestraat en Kopermolenstraat verplicht (brom)fietspad blijft door de borden G12a zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te handhaven;

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Realisatie & Beheer,

de heer R. Schmidt

Dit besluit ligt voor een periode van zes weken ter inzage bij receptie stadhuis, Stadhuisplein 100 Zaandam, en De Bieb Krommenie.

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

Naar boven