Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Algemene ZakenStaatscourant 2014, 18902Koninklijke onderscheidingen

Besluit van 27 juni 2014, nr. 2014001258, onderscheiding van mr.drs. F.H.H. Weekers

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 24 juni 2014, kenmerk 3134664;

Gelet op artikel 14, vierde lid, Besluit van 10 mei 1995 houdende nadere regels met betrekking tot de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

mr.drs. F.H.H. Weekers, oud-staatssecretaris van Financiën.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden en aan de in dit besluit genoemde.

Wassenaar, 27 juni 2014

Willem Alexander

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte