Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 18902

Gepubliceerd op 9 juli 2014 09:00Besluit van 27 juni 2014, nr. 2014001258, onderscheiding van mr.drs. F.H.H. Weekers

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 24 juni 2014, kenmerk 3134664;

Gelet op artikel 14, vierde lid, Besluit van 10 mei 1995 houdende nadere regels met betrekking tot de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

mr.drs. F.H.H. Weekers, oud-staatssecretaris van Financiën.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden en aan de in dit besluit genoemde.

Wassenaar, 27 juni 2014

Willem Alexander

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl