Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulStaatscourant 2014, 17559Ruimtelijke plannen

Logo Valkenburg aan de Geul
Ontwerpbestemmingsplan 'Partiële herziening BP Kernen 2010 – Woning Zenderweg’, Valkenburg aan de Geul

Burgemeester en wethouders van Valkenburg a/d Geul maken bekend dat vanaf donderdag 26 juni tot en met 7 augustus 2014 voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Kernen 2010 – Woning Zenderweg” te Valkenburg aan de Geul. Het ontwerp heeft betrekking op de mogelijkheid tot het realiseren van een grondgebonden woning aan de Zenderweg in Valkenburg aan de Geul.

Inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan in elektronische vorm raadplegen op de landelijke website:

http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0994.2014BP003-ON01 of via de gemeentelijke website www.valkenburg.nl onder het menu Wonen en Leven.

Het ontwerpbestemmingsplan kan ook tijdens kantooruren worden ingezien in het gemeentehuis bij de afdeling Burger, team vergunningen (043-6099290), Geneindestraat 4 te Valkenburg aan de Geul. Hier kunt u het bestemmingsplan zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. Bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie van het bestemmingsplan is de digitale versie van het plan doorslaggevend.

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar op het webadres:

http://ro.valkenburg.nl/indexer.xml?planidn=NL.IMRO.0994.2014BP003-ON01

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen over het ontwerp indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg a/d Geul, onder vermelding van 'zienswijze over ontwerp bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Kernen 2010 – Woning Zenderweg’ te Valkenburg aan de Geul. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum en de redenen van de zienswijze. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken met de heer R. Brouns, telefoonnummer 043- 6099242.

Valkenburg aan de Geul, juni 2014