Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2014, 17143Verkeersbesluiten

Logo CranendonckAanleg verkeersdrempels op de Sint Barbaraweg

Verkeersbesluit nr: 15269

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat er op dit moment de verkeerssnelheid regelmatig overtreden wordt

dat door de drempels de snelheid omlaag gebracht wordt

dat hierdoor de aankomst snelheid bij het kruispunt Peeldijk – Sint Barbaraweg lager is

dat er geen zienswijzen zijn gekomen in de terinzageleggingsperiode van 20 maart 2014 t/m 1 mei 2014

dat door deze maatregelingen de veiligheid vergroot wordt

dat de in dit besluit genoemde weggedeelten in eigendom en/of beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Cranendonck

BESLUIT

  • Het aanbrengen van twee verkeersdrempels aan de Sint Barbaraweg te Budel Dorplein

Soerendonk 13-6-2014

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck 
Namens deze, Eddy Dupree
Technisch Vakspecialist Verkeer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

U kunt reageren op het voorstel

Bent u het niet eens met de verandering die wij voorstellen? Het is mogelijk om een beroepschrift in te dienen binnen 6 weken na de dag van deze bekendmaking. Dit doet u bij de rechtbank, sector bestuursrecht, te ’s-Hertogenbosch.

Een beroepschrift indienen

U verstuurt het beroepschrift per post vóór het einde van de termijn. Bij de rechtbank moet het vóór de einde van de termijn zijn bezorgd. U ondertekent het beroepschrift dat ten minste het volgende bevat:

  • 1.uw naam en het adres;

  • 2.de datum waarop u het beroepschrift verstuurt;

  • 3.een omschrijving van het besluit waartegen uw beroepschrift is gericht;

  • 4.waarom u het beroepschrift indient.

Ook moet u zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt kunnen overleggen.

Let op

Het indienen van een beroepschrift stelt het uitvoeren van het besluit niet uit. Vindt u dat er niet gewacht kan worden op de beslissing op het ingediende beroep? Vraag dan een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter.