Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2014, 16769Benoemingen en ontslagen

Besluit van 5 juni 2014, houdende benoeming van de voorzitter van het Bosschap

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 4 juni 2014, nr. WJZ / 14092951;

Gelet op artikel 78, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 juli 2014 wordt, tot en met 31 december 2014, tot voorzitter van het Bosschap benoemd: de heer A.P.M. Veltman, te Someren.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en in afschrift zal worden gezonden aan betrokkenen en aan het Bosschap.

Wassenaar, 5 juni 2014

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp