Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 16769

Gepubliceerd op 12 juni 2014 09:00Besluit van 5 juni 2014, houdende benoeming van de voorzitter van het Bosschap

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 4 juni 2014, nr. WJZ / 14092951;

Gelet op artikel 78, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 juli 2014 wordt, tot en met 31 december 2014, tot voorzitter van het Bosschap benoemd: de heer A.P.M. Veltman, te Someren.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en in afschrift zal worden gezonden aan betrokkenen en aan het Bosschap.

Wassenaar, 5 juni 2014

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl