Kennisgeving uitschrijving Parkstad Limburg, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mededeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als bedoeld in artikel 109, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Op grond van artikel 110, tweede lid, en artikel 109, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen is uitgeschreven uit het register, bedoeld in artikel 109, eerste lid, van die wet, de Plusregio Stadsregio Parkstad Limburg.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

TOELICHTING

De deelnemers aan de Plusregio Stadsregio Parkstad Limburg hebben besloten het openbaar lichaam Stadsregio Parkstad Limburg op te heffen en de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg daartoe te wijzigen. Daarmee verliest de Stadsregio Parkstad Limburg de status van plusregio als bedoeld in hoofdstuk XI van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op grond van artikel 109, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen houdt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een register bij van alle gemeenschappelijke regelingen waarbij een plusregio is ingesteld. Dit register van plusregio’s is te raadplegen via de website van de Rijksoverheid onder het thema ‘Gemeenten’, subthema ‘Plusregio’s’ (zie www.rijksoverheid.nl).

Op grond van artikel 110, tweede lid, en artikel 109, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regio’s dient van wijzigingen in het register mededeling worden gedaan in de Staatscourant door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De onderhavige mededeling strekt daartoe.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Naar boven