Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 16625

Gepubliceerd op 16 juni 2014 09:00Kennisgeving uitschrijving Parkstad Limburg, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mededeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als bedoeld in artikel 109, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Op grond van artikel 110, tweede lid, en artikel 109, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen is uitgeschreven uit het register, bedoeld in artikel 109, eerste lid, van die wet, de Plusregio Stadsregio Parkstad Limburg.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

TOELICHTING

De deelnemers aan de Plusregio Stadsregio Parkstad Limburg hebben besloten het openbaar lichaam Stadsregio Parkstad Limburg op te heffen en de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg daartoe te wijzigen. Daarmee verliest de Stadsregio Parkstad Limburg de status van plusregio als bedoeld in hoofdstuk XI van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op grond van artikel 109, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen houdt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een register bij van alle gemeenschappelijke regelingen waarbij een plusregio is ingesteld. Dit register van plusregio’s is te raadplegen via de website van de Rijksoverheid onder het thema ‘Gemeenten’, subthema ‘Plusregio’s’ (zie www.rijksoverheid.nl).

Op grond van artikel 110, tweede lid, en artikel 109, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regio’s dient van wijzigingen in het register mededeling worden gedaan in de Staatscourant door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De onderhavige mededeling strekt daartoe.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl