Onherroepelijkheid concessies voor het personenvervoer aan B.V. Terschellinger Stoomboot Maatschappij en Wagenborg Passagiersdiensten, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Kennisgeving onherroepelijkheid concessies voor het personenvervoer aan B.V. Terschellinger Stoomboot Maatschappij en Wagenborg Passagiersdiensten ter voldoening aan het bepaalde in artikel II van het Besluit van 23 december 2009 tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 (Stb. 2010, nr. 30)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt gelet op het bepaalde in artikel II van het Besluit van 23 december 2009 tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de invoering van concessies voor het personenvervoer van en naar de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, bekend dat de aan B.V. Terschellinger Stoomboot Maatschappij verleende concessie voor het personenvervoer van en naar de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, en de aan Wagenborg Passagiersdiensten B.V. verleende concessie voor het personenvervoer van en naar de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog, die op 24 mei 2011 zijn verleend, met ingang van 18 april 2014 onherroepelijk zijn.

Toelichting

Ingevolge artikel II van het Besluit van 23 december 2009 tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 dient in de Staatscourant mededeling te worden gedaan van het moment dat onherroepelijk een concessie is verleend voor het personenvervoer tussen het vaste land en de desbetreffende Waddeneilanden.

Naar boven