Rectificatie Private Sector Investeringsprogramma

In het Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 16 december 2013, nr. DDE-692/2013, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor het Private Sector Investeringsprogramma (Stcrt. 2014 nr. 136) ontbreekt in BIJLAGE 1., Subsidiehandleiding PSI Regulier, respectievelijk BIJLAGE 2. Subsidiehandleiding PSI PLUS, in hoofdstuk 5. Ingangscriteria, onderdeel 1. Landen ten onrechte: Libië.

Naar boven