Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisStaatscourant 2014, 13418Vergunningen

Logo Sint Anthonis
Aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage Zoetendaal 10 te Wanroij, Sint Anthonis

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis hebben op 26 juni 2013 een aanmeldingsnotitie beoordeling milieueffectrapportage ontvangen voor het recreatieve gebruik van elektrische motoren op de locatie Zoetendaal 10 te Wanoij.

De voorgenomen activiteiten bestaan uit het gebruik van een hal en een buitenterrein voor recreatief elektrisch motorrijden, waarbij de geluidsuitstraling verwaarloosbaar is en geen emissies vrijkomen. Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het opstellen van een milieueffectrapportage niet noodzakelijk is omdat de voorgenomen activiteiten niet zullen leiden tot negatieve gevolgen voor het milieu.

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u inzien van 20 mei 2014 tot en met 30 juni 2014 bij het Klantcontactcentrum op werkdagen van 9.00 uur tot 12.30 uur en na afspraak met een van onze klantadviseurs (tel. 0485-388888).

De aanmeldingsnotitie en het besluit hierop maken onderdeel uit van een procedure ter voorbereiding op een procedure voor een omgevingsvergunning. De aanmeldingsnotitie en het besluit hierop staan niet open voor bezwaar of beroep.

Indien u het niet eens bent met de aanmeldingsnotitie of het besluit hierop, dan heeft u tijdens de procedure voor de omgevingsvergunning de mogelijkheid om uw zienswijze hiertegen in te dienen.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Sint Anthonis via telefoonnummer 0485-388888.