Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2014, 12952Onteigeningen

Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Heiloo voor de uitvoering van het bestemmingsplan Zuiderloo en het uitwerkingsplan Bestemmingsplan Zuiderloo, uitwerkingsplan 4

KENNISGEVING

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat, ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet, vanaf 15 mei 2014 tot en met 25 juni 2014 een afschrift van het koninklijk besluit van 16 april 2014, nr. 2014000751, ter inzage ligt.

De in het koninklijk besluit ten name van de gemeente Heiloo ter onteigening aangewezen onroerende zaak is nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Zuiderloo en het uitwerkingsplan Bestemmingsplan Zuiderloo, uitwerkingsplan 4. Aan de door de Kroon ter onteigening aangewezen onroerende zaak zijn de bestemmingen Groen, Verkeer-verblijf en de Voorlopige bestemming bouwstraat toegekend. Op de onroerende zaak worden werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemmingen.

Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 30 april 2014, nr. 11831.

Tegen dit besluit staat geen beroep open.

Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties:

  • gemeente Heiloo, Raadhuisplein 1 (openingstijden staan op de website van de gemeente);

  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Bij de receptie kunt u vragen naar de afdeling BJV Publiekrecht, toestelnr. 71329 of 71971.