Regeling van de Minister van Economische Zaken van 25 april 2014, nr. WJZ / 13083425, tot wijziging van de Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem voor het verplicht stellen van het meldings- en notificatiesysteem Dienstenwet en tot wijziging van de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 10 en 21 van de Dienstenwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel i, komt te luiden:

  • i. meldings- en notificatiesysteem Dienstenwet: een applicatie met behulp waarvan een bevoegde instantie de informatie, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Dienstenwet aanmaakt en beschikbaar stelt voor opname in de verwijzingscatalogus loketinformatie of het centraal loket.

B

Artikel 19, tweede lid, wordt vervangen door:

  • 2. Een bevoegde instantie maakt voorts de informatie bedoeld in de artikelen 8, eerste lid, onderdeel a, en 19, onderdeel a, van de Dienstenwet voor zover deze betrekking heeft op de informatie, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Dienstenwet langs elektronische weg toegankelijk door middel van het meldings- en notificatiesysteem Dienstenwet.

  • 3. Het tweede lid is niet van toepassing op informatie die op het niveau van de rijksoverheid wordt vastgesteld.

C

De bijlage behorende bij de artikelen 1, 15, eerste en derde lid, 16, eerste lid, en 18, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden:

BIJLAGE BEHORENDE BIJ DE ARTIKELEN 1, 15, EERSTE EN DERDE LID, 16, EERSTE LID, 18, EERSTE LID, EN 19, EERSTE LID

2. In paragraaf 5 wordt ‘de standaard voor Samenwerkende Catalogi versie 2.1’ vervangen door: de standaard voor Samenwerkende Catalogi versie 4.0.

ARTIKEL II

De Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

De tabel in paragraaf 3.1 van de bijlage wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tabel wordt:

Amersfoort

Afvalstoffenverordening

artikel 7, tweede lid

vervangen door de volgende regels:

Amersfoort

Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort

artikel 2:09

Amersfoort

Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort

artikelen 2:10 A tot en met 2:10 D

2. In de tabel wordt in de regels van de gemeente Amersfoort ‘Algemene Plaatselijke Verordening 2012’ telkens vervangen door: Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort.

3. In de tabel wordt na de regel (nieuw):

Amersfoort

Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort

artikel 5:23

de volgende regel ingevoegd:

Amersfoort

Brandbeveiligingsverordening 2012

artikel 2

4. In de tabel wordt de regel:

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

vervangen door de volgende regels:

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:57, tweede lid

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:58, tweede lid

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 4:19, eerste lid

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:12

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:32, tweede lid

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:33, tweede lid

5. In de tabel wordt na de regel:

Bunschoten

Speelautomatenhallenverordening

artikel 2, eerste lid

de volgende regel ingevoegd:

Bunschoten

Verordening Oude Haven Spakenburg 2014 (Museumhaven)

n.v.t.

6. In de tabel vervalt de regel:

Ede

Huisvestingsverordening

artikel 33

7. In de tabel wordt na de regel:

Neder-Betuwe

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.23

de volgende regel ingevoegd:

Nederlek

Afvalstoffenverordening Nederlek 2009

artikelen 2 en 6

8. In de tabel worden na de regel:

Nederlek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

de volgende regels ingevoegd:

Nederlek

Brandbeveiligingsverordening Nederlek 2012

artikelen 2 en 3

Nederlek

Marktverordening gemeente Nederlek 1999

artikelen 1.6 en 2.1

9. In de tabel worden na de regel:

Nederweert

Afvalstoffenverordening

artikel 2

de volgende regels ingevoegd:

Nederweert

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Nederweert

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Nederweert

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:18

10. In de tabel vervalt de regel:

Nuth

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

11. In de tabel worden de regels:

Onderbanken

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Onderbanken

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Onderbanken

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Onderbanken

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

vervangen door de volgende regels:

Onderbanken

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25, eerste tot en met vierde lid

Onderbanken

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Onderbanken

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Onderbanken

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4, eerste tot en met derde lid

Onderbanken

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:18

12. In de tabel wordt de regel:

Onderbanken

Marktverordening

artikelen 4, 6, 7 en 10

vervangen door de volgende regels:

Onderbanken

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Onderbanken

Marktverordening

artikelen 4, 6, 7 en 10

Onderbanken

Marktverordening

artikel 5

13. In de tabel worden na de regel:

Ooststellingwerf

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid, jo. artikel 6

de volgende regels ingevoegd:

Ooststellingwerf

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Ooststellingwerf

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Ooststellingwerf

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:18

Ooststellingwerf

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

14. In de tabel wordt na de regel:

Wijchen

Beleidsregel terrassen

n.v.t.

de volgende regel ingevoegd:

Wijchen

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2, eerste lid

B

De tabel in paragraaf 3.2 van de bijlage wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tabel worden na de regel:

Alphen-Chaam

Bouwverordening

artikel 8.3.4

de volgende regels ingevoegd:

Amersfoort

Afvalstoffenverordening

artikel 7, eerste lid

Amersfoort

Afvalstoffenverordening

artikel 22

2. In de tabel vervalt de regel:

Amersfoort

Algemene Plaatselijke Verordening 2012

artikel 2:25

3. In de tabel wordt in de regels van de gemeente Amersfoort ‘Algemene Plaatselijke Verordening 2012’ telkens vervangen door: Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort.

4. In de tabel wordt de regel:

Amersfoort

Bouwverordening

artikel 2.1.5, derde lid

vervangen door de regel:

Amersfoort

Bouwverordening 2012

artikel 2.1.5

5. In de tabel wordt de regel:

Amersfoort

Terrassennota

artikel 4.1 van bijlage 1

vervangen door de volgende regels:

Amersfoort

Horecanota

Bijlage 3

Amersfoort

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Amersfoort 2007

n.v.t.

6. In de tabel worden de regels:

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:40

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:15

vervangen door de volgende regels:

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:34, onderdelen a, b en c

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:40

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:44 A

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:60, eerste lid

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 4:13, eerste lid

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:15

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:16, tweede lid

7. In de tabel vervallen de regels:

Nederweert

Bouwverordening

artikel 4.8, eerste en tweede lid, jo. artikel 8.3.1

Nederweert

Bouwverordening

artikel 4.10, eerste lid, jo. artikel 8.3.1

Nederweert

Bouwverordening

artikel 4.11, eerste lid, onderdelen a tot en met d, tweede en derde lid

Nederweert

Bouwverordening

artikel 4.12, eerste lid

Nederweert

Bouwverordening

artikel 4.13, eerste lid

Nederweert

Bouwverordening

artikel 7.3.2, onderdelen a tot en met c

Nederweert

Bouwverordening

artikel 8.3.4

Nederweert

Bouwverordening

artikel 8.3.5, tweede lid

Nederweert

Bouwverordening

artikel 8.4.1, eerste lid, onderdelen a tot en met g, en tweede lid

8. In de tabel wordt de regel:

Nederweert

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:40

vervangen door de volgende regels:

Nederweert

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:10

Nederweert

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:40

Nederweert

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:5

Nederweert

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Nederweert

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:25

9. In de tabel worden de regels:

Onderbanken

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:40

Onderbanken

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:15

Onderbanken

Bouwverordening

artikel 2.1.5, eerste lid, onderdelen a tot en met c

vervangen door de volgende regels:

Onderbanken

Afvalstoffenverordening

artikelen 2 en 6

Onderbanken

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:40

Onderbanken

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:5

Onderbanken

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:13

Onderbanken

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:15

Onderbanken

Bouwverordening

artikel 2.1.5

10. In de tabel wordt na de regel:

Oost Gelre

Bouwverordening

artikel 2.1.5, eerste lid, onderdelen a tot en met c

de volgende regel ingevoegd:

Ooststellingwerf

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:5

11. In de tabel worden na de regel:

Súdwest Fryslan

Marktverordening

artikel 19, eerste lid en artikel 20

de volgende regels ingevoegd:

Ten Boer

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.4.17

Ten Boer

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.4.18

Ten Boer

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.4.20

Ten Boer

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 4.7.1

Ten Boer

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.1.11

Ten Boer

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.4.1

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 april 2014

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp.

TOELICHTING

Algemeen

Op grond van artikel 7, onderdeel a, van de Dienstenwet maakt Onze Minister de informatie over de eisen en vergunningsstelsels, bedoeld in artikel 2 van die wet en de namen en adresgegevens van de bij die eisen en vergunningstelsels betrokken instanties via het centraal loket voor dienstverrichters toegankelijk. Op grond van artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Dienstenwet maken bevoegde instanties die betrokken zijn bij één of meer eisen of vergunningstelsels als bedoeld in artikel 2 deze eisen of vergunningstelsels ook voor dienstverrichters langs elektronische weg toegankelijk. De artikelen 17 en 19 bevatten dezelfde verplichting ten opzichte van afnemers.

In de artikelen 10 en 21 van de Dienstenwet is bepaald dat bij ministeriële regeling ten behoeve van een goede uitvoering van artikel 7 respectievelijk artikel 17 regels kunnen worden gesteld over de wijze waarop bevoegde instanties informatie als bedoeld in artikel 8 respectievelijk artikel 21 ordenen en toegankelijk maken.

Op grond van de artikelen 15, zevende lid en 16 jo. 39, vijfde lid, tweede alinea, van de richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEG L 376) (hierna: de dienstenrichtlijn) moeten lidstaten nieuwe, gewijzigde of ingetrokken regelgeving die onder de reikwijdte van de dienstenrichtlijn valt notificeren aan de Europese Commissie. Ook wordt nieuwe, gewijzigde of ingetrokken regelgeving die niet op grond van de dienstenrichtlijn genotificeerd hoeft te worden maar wel rechtstreeks de toegang tot of de uitoefening van een dienst regelt aan de Minister van Economische Zaken gemeld om op deze manier het goede functioneren van het centraal loket te borgen. De Minister van Economische Zaken maakt bovendien van deze informatie gebruik om aan de verplichting van artikel 7, onderdeel a, van de Dienstenwet te voldoen en de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet te actualiseren (artikel 2, tweede lid, van de Dienstenwet). De informatie die in dit kader wordt aangeleverd aan het Ministerie van Economische Zaken zou overeen moeten komen met de informatie die op grond van de Dienstenwet langs elektronische weg door bevoegde instanties beschikbaar wordt gesteld en in het centraal loket wordt opgenomen. In de praktijk is echter geconstateerd dat hiertussen verschillen zijn ontstaan en dat deze afwijkingen stelselmatig zijn, omdat de verschillende informatiestromen niet met elkaar zijn gesynchroniseerd.

Door het gebruik van het meldings- en notificatiesysteem Dienstenwet (hierna: het MND) verplicht te stellen worden de twee hierboven beschreven procedures samengevoegd, waardoor wordt bewerkstelligd dat dienstverrichters en afnemers de juiste en actuele informatie via het centraal loket kunnen raadplegen en dat de Minister van Economische Zaken tegelijkertijd beter kan borgen dat het centraal loket alle informatie en procedures ontsluit voor de dienstverrichters die daar recht op hebben ingevolge de dienstenrichtlijn.

Voor het gebruik van het MND wordt aangesloten bij de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (hierna: CVDR). Via de CVDR publiceren decentrale overheden hun regelgeving langs elektronische weg. Het MND zal constateren dat een regeling is toegevoegd, gewijzigd of ingetrokken via de CVDR en de bevoegde instantie vervolgens via e-mail wijzen op mogelijke aanwezigheid van vergunningstelsels en/of eisen die langs elektronische weg bekend gemaakt en genotificeerd dan wel gemeld moeten worden.

Via de in deze e-mail opgenomen link wordt de bevoegde instantie meteen doorverwezen naar het MND. In het MND wordt zoveel mogelijk informatie vooringevuld en wordt de bevoegde instantie stap voor stap naar de benodigde informatie gevraagd. Het MND zal bovendien gebruik maken van volledig vooringevulde meldings- en notificatieformulieren voor gemeenten die gebruik maken van VNG-modelverordeningen. Daarnaast biedt het MND de mogelijkheid om los van de attendering via e-mail, zelfstandig de noodzakelijke informatie in te voeren om te voldoen aan de verplichtingen ingevolge de dienstenrichtlijn en de Dienstenwet.

Omdat regelgeving van de rijksoverheid niet via de CVDR wordt gepubliceerd, kunnen ministeries geen gebruik maken van het MND.

Deze wijzigingsregeling bevat tevens de halfjaarlijkse actualisering van de hierboven genoemde Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet.

Regeldruk

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de regeldruk voor het bedrijfsleven en burgers.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp.

Naar boven