Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2014, 11995Vergunningen

Kennisgeving melding Nieuwe Haven te Den Helder, DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat hij de volgende meldingen in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit) heeft ontvangen.

Bedrijf: Nieuwe Haven (14B00)

Locatie: Het Nieuwe Diep 27D, 1781 AD Den Helder

Activiteit: Het lozen van onttrokken water op het vuilwaterriool gedurende de duur van in-situ grondwatersanering

Ontvangstdatum: 12 maart 2014

Zaaknummer: 98446017

Inlichtingen

De heer J.M. Buijs van de DCMR, telefoon: 010 – 246 82 72.

Deze kennisgeving is ook geplaatst op www.overheid.nl onder https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant

DMS-nummer: 21761123.