Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Orde van Register EDP-AuditorsStaatscourant 2014, 11902Registermutaties | Overige registermutaties

De beroepsorganisatie van IT-auditors

Inschrijvingen

Het bestuur van de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors (NOREA) maakt op grond van artikel 9 van het Reglement van Toelating bekend, dat een besluit tot toelating is genomen met betrekking tot de hieronder vermelde personen die een aanvraag om inschrijving ingevolge artikel 9 van het in de Statuten vermelde Register hebben gedaan. Zij die bezwaren hebben tegen inschrijving van één of meerdere personen, kunnen deze bezwaren binnen twee maanden na de publicatiedatum schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij het bestuur van NOREA, Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam.

De heer E.R. den Bak bc. EMITA

Leksmondhof 289

1108 GB AMSTERDAM ZUIDOOST

     

De heer A.C. van den Berg

Strijpwetering 56

2285 DB RIJSWIJK ZH

     

De heer A.S. Changoe EMITA RI CISA

Tom Navislaan 42

2493 BN ’S- GRAVENHAGE

     

De heer A. El Fida BBA MSc

Jacob van Heemskerkstr 50

1272 AZ HUIZEN

     

De heer R.L.E. Haest MSc CISA

Kapelakker 5

4881 BT ZUNDERT

     

De heer R.W. Ploem MSc CISA

Albanusweg 21

3453 HA DE MEERN

     

De heer R.M. Ramos MSc EMITA

Heulstraat 74

3038 KP ROTTERDAM

     

De heer R. van Roosmaelen EMITA

Arent Janszoon Ernststr 176

1082 LT AMSTERDAM

     

De heer E.N. Sax van der Weijden RO EMIA EMITA DEN RIJN

Saffierstraat 166

2403 XZ ALPHEN AAN

     

De heer L.P.M. Wagenaar EMITA BI CISA

Racinelaan 12

3533 VM UTRECHT

     

Mevrouw I.J.M. van de Zanden-van Gogh

Spakenburglaan 12

5035 JA TILBURG

Indien na twee maanden geen bezwaarschriften zijn ingediend tegen het besluit tot inschrijving van bovenvermelde personen in het Register als bedoeld in artikel 9 van de statuten wordt het besluit van kracht. drs. J.E. Biekart RE RA, voorzitter.