Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2014, 1108Interne regelingen

Vaststelling Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond maken bekend dat zij op 18 november 2013 het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hebben vastgesteld.

Een digitale versie van dit besluit is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (http://www.veiligheidsregio-rr.nl/actueel/publicaties/ ).

Rotterdam, 9 januari 2014

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, A. Littooij, Secretaris.