Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2014, 10935Besluiten van algemene strekking

Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente, eigenwoningregeling, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Intrekking diverse besluiten

10 april 2014

nr. BLKB2014/506M

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit worden enkele beleidsbesluiten ingetrokken. De besluiten hebben hun belang verloren door inwerkingtreding van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II.

1. In te trekken beleidsbesluiten

Nr.

Besluit van:

Nummer

Omschrijving

Reden intrekking

1

27-02-2013

BLKB2013/312M

Bouwrente.

Dit besluit heeft zijn belang verloren omdat de goedkeuring met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 is opgenomen in artikel 3.119a, vijfde lid, van de Wet IB 2001.

2

25-03-2013

BLKB2013/536M

Startersleningen.

Dit besluit heeft zijn belang verloren omdat de goedkeuring met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 is opgenomen in artikel 10bis.1, tweede lid, onderdeel f, van de Wet IB 2001.

3

19-04-2013

BLKB2013/503M

Gedeeltelijk aflossen bestaande eigenwoningschuld.

Dit besluit heeft zijn belang verloren omdat de goedkeuring met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 is opgenomen in artikel 10bis.1, derde lid, van de Wet IB 2001.

4

28-05-2013

BLKB2013/956M

Overgangstermijn kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning.

Dit besluit heeft zijn belang verloren omdat de goedkeuring met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 is opgenomen in artikel 10bis.2a en artikel 10bis.2b van de Wet IB 2001.

5

27-06-2013

BLKB2013/490M

Overgangsrecht kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning.

Dit besluit heeft zijn belang verloren omdat de goedkeuringen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 zijn opgenomen in artikel 10bis.2 van de Wet IB 2001.

6

10-07-2013

BLKB2013/1289M

Ondernemerswoning wordt eigen woning.

Dit besluit heeft zijn belang verloren omdat de goedkeuring met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 is opgenomen in artikel 10bis.1, tweede lid, onderdeel d van de Wet IB 2001.

7

03-09-2013

BLKB2013/1604M

Gevolgen verstreken periode 30-jaarstermijn voor aflossingseis.

Dit besluit heeft zijn belang verloren omdat de goedkeuring met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 is opgenomen in artikel 3.119c, vierde lid van de Wet IB 2001.

2. Inwerkingtreding en vervaldatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit vervalt met ingang van 1 juli 2014.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 10 april 2014

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes