Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2014, 10826Verkeersbesluiten

Logo Sittard-GeleenGemeente Sittard-Geleen - Verkeersbesluit in werking stellen Wegsleepregeling Evenementen voor Sint Rosaprocessie 31-08 - Putstraat Sittard

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen maken onderstaande verkeersmaatregel bekend voor het instellen van de wegsleepregeling evenementen voor de Sint Rosaprocessie.

V erkeers maatregel Het in werking stellen van de wegsleepregeling Evenementen voor de Putstraat in Sittard op 31 augustus 2014 van 8.00 tot 15.00 uur in verband met de Sint Rosaprocessie.

Overwegingen

Op 31-08-2014 zal de Sint Rosaprocessie door onder andere de Putstraat trekken. Het wegprofiel van de Putstraat is, indien er auto’s geparkeerd staan, te smal voor de processie in combinatie met toeschouwers. Door het instellen van de wegsleepregeling evenementen is het volledige wegdek beschikbaar voor de processie en de toeschouwers, eveneens zorgt het ervoor dat de weg beschikbaar is voor het in orde maken van de route.

Het kunnen wegslepen van foutief geparkeerde auto’s is nodig voor een ordentelijk verloop van de St. Rosaprocessie 2014.

De Putstraat in Sittard is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en ligt binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

Verkeerd en gevaarlijk geparkeerd staande voertuiten die een veilig verloop van de processie en het veilig werken van hulpdiensten etc. belemmeren moeten daartoe meteen kunnen worden weggesleept en veilig gesteld. Op deze manier wordt een verkeersveilige situatie verzekerd voor deelnemers, bezoekers/toeschouwers en hulpverleners.

Het in werking stelen van de wegsleepregeling evenementen is een ‘normaal maatschappelijk risico’.

Inzage en bezwaar

Wilt u het verkeersbesluit met alle bijbehorende stukken inzien? Dat kan van donderdag 17april2014 tot en met woensdag 28 mei 2014. Bij de balie Vergunningen in de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Afspraak maken kan ook: van maandag t/m donderdag van 12.00 tot 17.00 uur en donderdag van 17.00 tot 19.00 uur.

Indien u als belanghebbende het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, kunt u hiertegen gedurende de ter inzagelegging een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar het college van B&W, Postbus 18, 6130 AA  SITTARD. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en de gronden van het bezwaar.