Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)Staatscourant 2014, 10756Overig

Conceptwetsvoorstellen en concept-amvb ‘raadsman en politieverhoor’, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

uitgebracht aan: de minister van Veiligheid en Justitie

datum: 26 maart 2014

De Raad heeft zich, gelet op de reikwijdte van zijn adviestaak, bij zijn advisering over de conceptwetsvoorstellen en de concept-amvb beperkt tot de onderwerpen die betrekking hebben op minderjarigen.

De Raad heeft met instemming kennis genomen van de twee conceptwetsvoorstellen en de concept-amvb ‘raadsman en politieverhoor’, onder meer omdat de eerder door de Raad gedane aanbevelingen grotendeels zijn overgenomen. Met de invoering van de conceptwetsvoorstellen en de concept-amvb zal een verdere versterking van de rechtspositie van minderjarige verdachten worden bereikt. De Raad heeft nog wel twee opmerkingen geplaatst.

Voorgesteld wordt om de grens voor kosteloze rechtsbijstand bij TOM-zittingen te verhogen. De Raad is echter van oordeel dat de minderjarige verdachte in alle gevallen waarin het Openbaar Ministerie hem een strafbeschikking wil opleggen een advocaat toegewezen zou moeten krijgen.

Daarnaast beveelt de Raad aan om op ieder politiebureau een advocaat aanwezig te hebben of aan ieder politiebureau een advocaat te verbinden die, indien nodig, kan worden opgeroepen, zodat minderjarige verdachten direct van consultatie- en verhoorbijstand kunnen worden voorzien.

Het advies kan worden opgevraagd bij het secretariaat van de Raad

Postbus 30 137

2500 GC Den Haag

070 – 36 19 300

www.rsj.nl