Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KorendijkStaatscourant 2014, 10632Vergunningen

Logo Korendijk
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Dorpsstraat te Zuid-Beijerland, Korendijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk overwegen een omgevingsvergunning te verlenen op grond van artikel 2.10 en 2.12, lid 1 onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor de activiteiten:

  • Bouwen;

  • RO (afwijken van de bestemming).

Omschrijving: het bouwen van een woning

Locatie: Dorpsstraat te Zuid-Beijerland, Kadastraal bekend gemeente BEL02, sectie C, nummers C 01999 en C 02879.

De ontwerpbeschikking ligt vanaf 11 april 2014 tot en met 16 mei 2014, ter inzage bij de receptie van de gemeente, Voorstraat 31 te Piershil. De receptie is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.30 – 12.30 uur. Eventueel kan de ontwerpbeschikking na telefonische afspraak ook op een ander moment worden ingezien (tel.nr. 0186 – 697777).

Tevens is de ontwerpbeschikking in te zien op onze website www.korendijk.nl.

U kunt gedurende de termijn van de ter inzage legging uw schriftelijke zienswijze tegen het verlenen van de ontwerpbeschikking naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 3708, 3265 ZG Piershil.