Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2014, 10521Vergunningen

Verlening Wbr-vergunning aan Beheersmaatschappij Breesaap B.V. voor realiseren en exploiteren oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats Mijnsheerenland links van rijksweg A29 in gemeente Binnenmaas, Rijkswaterstaat

Kennisgeving

Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Ontwerpbesluit

De minister van Infrastructuur en Milieu geeft, overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het ontwerpbesluit om, op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr), vergunning te verlenen aan Beheersmaatschappij Breesaap B.V.

De Wbr-vergunning betreft het realiseren en exploiteren van een oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats Mijnsheerenland linkerzijde van rijksweg A29 ter hoogte van hmp 18,9 links, in de gemeente Binnenmaas.

Waar en wanneer liggen de stukken ter inzage?

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 10 april tot en met 29 mei 2014 ter inzage bij:

  • Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Boompjes 200 Rotterdam. Op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur .

  • Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid het district Zuid, Groene Kruisweg 401 Rhoon. Op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Hoe kunnen zienswijzen worden ingediend?

Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen indienen. Zienswijzen kunnen worden gestuurd aan Ministerie van Infrastructuur en Milieu, t.a.v. de heer F. ten Wolde, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

Graag op de envelop in de linkerbovenhoek vermelden: dossiernr. el 12-01

De minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het hoofd van de afdeling Vergunningen Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid A.H. Bos-Massop