Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stadsregio AmsterdamStaatscourant 2014, 10238Overig

Besluit tot aanpassing en verlenging openbaar vervoer concessie Amstelland-Meerlanden, Stadsregio Amsterdam

Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft op 3 april 2014 besloten om de openbaar vervoer concessie Amstelland-Meerlanden aan te passen en te verlengen met twee jaar tot eind 2017. Het “Besluit tot aanpassing van het Concessiebesluit d.d. 15 maart 2007 betreffende het Openbaar Vervoer in de concessie Amstelland-Meerlanden” is op 3 april 2014 bekend gemaakt door uitreiking van dit Besluit aan de concessiehouder, Connexxion Openbaar Vervoer N.V. Van dit Besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant en de TED (Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie). Meer informatie over de aanpassing en verlenging van de concessie Amstelland-Meerlanden is te vinden op de website van de Stadsregio Amsterdam (www.stadsregioamsterdam.nl ).

Tegen het “Besluit tot aanpassing van het Concessiebesluit d.d. 15 maart 2007 betreffende het Openbaar Vervoer in de concessie Amstelland-Meerlanden” kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7:1, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van dit Besluit, een bezwaarschrift indienen bij het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam, Postbus 626, 1000 AP Amsterdam. Gemeentes die deel uitmaken van de Stadsregio Amsterdam kunnen rechtstreeks beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In spoedeisende gevallen kan een belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.