Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2014, 10020Interne regelingen

Nieuw stamcertificaat PKI Staat der Nederlanden Root CA – G3

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt bekend dat 14 november 2013 een nieuw stamcertificaat van de PKI voor de overheid is gecreëerd onder de naam

Staat der Nederlanden Root CA – G3

Dit stamcertificaat is het centrale deel van de PKI voor de overheid. Het stamcertificaat is het ankerpunt voor vertrouwen in elektronische transacties van en met de overheid bij het vaststellen van identiteit, het afgeven van wilsuitingen en het vertrouwelijk communiceren.

De houder van het stamcertificaat is geïdentificeerd als de Staat der Nederlanden Root CA – G3 (Common name), Staat der Nederlanden (Organisation), NL (Country).

Het serienummer van het stamcertificaat is 10003001 (hexadecimaal 00 98 a2 39).

Het stamcertificaat is geldig tot: dinsdag 14 november 2028 0:00:00 (CET)

De identificatie van het stamcertificaat (de vingerafdruk in hexadecimale vorm) op basis van het SHA1-algoritme is: D8EB 6B41 5192 59E0 F3E7 8500 C03D B688 97C9 EEFC

Dit stamcertificaat, de documenten die aan dit certificaat ten grondslag liggen en nadere informatie over dit stamcertificaat zijn in elektronische vorm beschikbaar op de website: http://www.logius.nl/producten/toegang/pkioverheid/ . Op deze website is toegelicht op welke wijze de identificatie van het stamcertificaat kan plaatsvinden.

Het beheer van het stamcertificaat is opgedragen aan de Policy Authority van de PKI voor de overheid. Deze organisatie is ondergebracht bij Logius, dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk