Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 8864

Gepubliceerd op 29 maart 2013 09:00Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 maart 2013, nr. 365293, tot vaststelling van de vergoeding voor de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag en een gedragsverklaring aanbesteden (Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 39, derde en vierde lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, artikel 48, tweede lid, van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens en artikel 9, eerste lid, van het Aanbestedingsbesluit;

Besluit:

Artikel 1

De kostenvergoeding bedoeld in artikel 48, tweede lid, van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, bedraagt voor een:

  • a. verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen:€ 24,55, indien deze rechtstreeks elektronisch bij de Minister van Veiligheid en Justitie wordt aangevraagd, en € 30,05 in alle andere gevallen;

  • b. verklaring omtrent het gedrag rechtspersonen: € 147,50.

Artikel 2

  • 1. De vergoeding bedoeld in artikel 39, derde lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens bedraagt € 22,55.

  • 2. De Bank voor Nederlandse Gemeenten int maandelijks via automatische incasso bij de verschillende gemeenten de vergoeding bedoeld in het eerste lid voor de Minister van Veiligheid en Justitie.

Artikel 3

De vergoeding bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Aanbestedingsbesluit bedraagt € 147,50.

Artikel 4

De Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking op 1 april 2013.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

TOELICHTING

Per 1 april 2013 treedt het Aanbestedingsbesluit in werking. In artikel 9, eerste lid, van voornoemd besluit is bepaald dat de Minister van Veiligheid en Justitie de vergoeding vaststelt voor de behandeling van een aanvraag om de afgifte van een gedragsverklaring aanbesteden. Deze vergoeding wordt thans vastgesteld op hetzelfde bedrag als de vergoeding voor een verklaring omtrent gedrag rechtspersonen.

De Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen wordt ingetrokken en vervangen door de onderhavige regeling. De bedragen in de nieuwe regeling blijven ongewijzigd ten opzichte van de ingetrokken regeling en behoeven zodoende geen nadere toelichting.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl