Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2013, 8384Benoemingen en ontslagen

Besluit van 14 maart 2013, nr. 13.000492, houdende de benoeming van de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 maart 2013, Directie Arbeidsverhoudingen, Afdeling Sociale Dialoog en Arbeidsmigratie, nr. 2013-0000022697 in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 78 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Enig artikel

Voor de periode van 1 maart 2013 tot en met 31 december 2013 te benoemen tot voorzitter van het Productschap Vee en Vlees

de heer J.J. Atsma te Surhuisterveen

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 maart 2013

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher