Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 8384

Gepubliceerd op 24 april 2013 09:00Besluit van 14 maart 2013, nr. 13.000492, houdende de benoeming van de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 maart 2013, Directie Arbeidsverhoudingen, Afdeling Sociale Dialoog en Arbeidsmigratie, nr. 2013-0000022697 in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 78 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Enig artikel

Voor de periode van 1 maart 2013 tot en met 31 december 2013 te benoemen tot voorzitter van het Productschap Vee en Vlees

de heer J.J. Atsma te Surhuisterveen

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 maart 2013

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl