Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZederikStaatscourant 2013, 8202Ruimtelijke plannen

Logo Zederik
Ontwerpbestemmingsplan Schoollocatie Hei- en Boeicop, 1e herziening, Zederik

Het college van de gemeente Zederik maakt, op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Schoollocatie Hei- en Boeicop, 1e herziening’ vanaf vrijdag 22 maart 2013 zes weken ter inzage ligt bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis van Zederik. Ook kunt u de documenten vinden op de website van de gemeente, www.zederik.nl/bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerp voorziet in de nieuwbouw van woningen nabij de oude school in Hei- en Boeicop en is op enkele punten gewijzigd ten opzichte van het voorontwerp.

Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk (geen e-mail) of mondeling zienswijzen indienen. Dat betekent dat u uw mening over dit voorgenomen besluit kunt geven. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar het college van de gemeente Zederik, Postbus 1, 4230 BA Meerkerk. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Strategie, tel. (0183) 35 65 00.