Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 5199

Gepubliceerd op 27 februari 2013 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nlLogo Dongeradeel
Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Hiaure, Hantumerwei 16, gemeente Dongeradeel

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

  • Hiaure, Hantumerwei 16 voor het wijzigen van de bestaande bouwvergunning (20081162) tot het vervangen van de wkk-installatie met een opwekkingsinstallatie voor groengas, veranderen vergistingtanks en veranderen capaciteit van de inrichting, en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (zaaknummer 20111380)

Er zijn zienswijzen ingediend tijdens de termijn dat het ontwerpbesluit terinzage lag. De ingediende zienswijzen en de reactie op de zienswijzen ‘reactienota zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Hantumerwei 16 te Hiaure’ zijn aan de beschikking gehecht.

Op 31 januari 2013 heeft de gemeenteraad opnieuw een verklaring afgegeven voor het afwijken van de ruimtelijke regels voor de bouw van een mestvergistingsinstallatie. Dit betreft de definitieve verklaring van geen bedenkingen.

De omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen van donderdag 28 februari tot en met woensdag 10 april ter inzage in het gemeentehuis (balie Bouwzaken).

U kunt de omgevingsvergunning ook vinden op de www.ruimtelijkeplannen.nl bekend onder idn: NL.IMRO.0058.PABBG2012OV7-VG01 en op de website van de gemeente, www.dongeradeel.nl, onder “wonen, Verkeer & veiligheid”, “projectprocedures”.

Beroepsmogelijkheid

Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u in de volgende gevallen een beroepschrift indienen:

  • u hebt een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit,

  • u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen

  • het besluit wijkt af van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen, voor zover uw beroepschrift betrekking heeft op deze afwijkingen.

Het beroepschrift moet u binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van dit besluit opsturen naar de rechtbank Leeuwarden, sector Bestuursrecht, postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden. U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u de rechter ook vragen om een voorlopige voorziening. Zo n verzoek moet worden opgestuurd naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden, sector Bestuursrecht, postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden. U kunt uw voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen. Dat kan via de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Ook hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl