Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2013, 4592Vergunningen

Ontwerpbeschikking voor de oprichting van een LNG-overslagstation door LNG Break Bulk Rotterdam, Azieweg 25 te Rotterdam-Maasvlakte, DCMR Milieudienst Rijnmond

Kennisgeving ontwerpbeschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 5 september 2012 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van LNG Break Bulk Rotterdam (Vopak LNG Holding B.V.) voor de inrichting aan de Azieweg 25, 3199 KC Rotterdam-Maasvlakte.

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting voor de overslag (het beladen) van middelgrote schepen, barges en tankwagens met LNG voor verdere distributie en de aanleg van een insteekhaven en een beladingsstation. De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de onderdelen bouwen, milieu en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken van 22 februari 2013 tot en met 4 april 2013 op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur op de volgende plaatsen inzien:

  • Stadswinkel Centrum, Stadhuis Coolsingel 40 te Rotterdam (zijde Doelwater, tegenover het hoofdbureau van politie)(van maandag t/m woensdag en vrijdag van 09.00 – 16.00 uur en donderdag van 09.00 – 13.30 uur);

  • de deelgemeente Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161 te Hoek van Holland (tijdens de openingsuren);

  • de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje (tijdens de openingsuren);

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21).

Zienswijze

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen

De heer R.W. Toth van de DCMR, telefoon: 010 – 246 83 06.

Zaaknummer: 98402895