Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Tweede Kamer der Staten-GeneraalStaatscourant 2013, 36682Overig

Parlementaire enquête Fyra

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft op 19 december 2013 overeenkomstig artikel 2 van de Wet op de parlementaire enquête 2008 besloten een parlementaire enquête te houden naar de Fyra. Doel van de enquête is is te komen tot waarheidsvinding en inzicht in de ontwikkelingen die ertoe hebben geleid dat het oorspronkelijk beoogde vervoer over de HSL-Zuid tot op heden niet tot stand is gekomen. Hiermee wordt beoogd tot oordeelsvorming te komen en lessen te trekken voor de toekomst.

De enquête zal worden uitgevoerd door de parlementaire enquêtecommissie Fyra. Tot lid van de enquêtecommissie zijn benoemd:

G.A. van der Steur (VVD)

M.L. Vos (PvdA)

H.P.J. van Gerven (SP)

M.M. van Toorenburg (CDA)

V.A. Bergkamp (D66)

De commissie heeft op 19 december 2013 mevrouw M.M. van Toorenburg benoemd tot haar voorzitter en mevrouw M.L. Vos tot haar ondervoorzitter. De griffier van de commissie is de heer D.S. Nava.

Den Haag, 20 december 2013

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, A. van Miltenburg.

De Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, J.E. Biesheuvel-Vermeijden.