Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 36682

Gepubliceerd op 24 december 2013 09:00Parlementaire enquête Fyra

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft op 19 december 2013 overeenkomstig artikel 2 van de Wet op de parlementaire enquête 2008 besloten een parlementaire enquête te houden naar de Fyra. Doel van de enquête is is te komen tot waarheidsvinding en inzicht in de ontwikkelingen die ertoe hebben geleid dat het oorspronkelijk beoogde vervoer over de HSL-Zuid tot op heden niet tot stand is gekomen. Hiermee wordt beoogd tot oordeelsvorming te komen en lessen te trekken voor de toekomst.

De enquête zal worden uitgevoerd door de parlementaire enquêtecommissie Fyra. Tot lid van de enquêtecommissie zijn benoemd:

G.A. van der Steur (VVD)

M.L. Vos (PvdA)

H.P.J. van Gerven (SP)

M.M. van Toorenburg (CDA)

V.A. Bergkamp (D66)

De commissie heeft op 19 december 2013 mevrouw M.M. van Toorenburg benoemd tot haar voorzitter en mevrouw M.L. Vos tot haar ondervoorzitter. De griffier van de commissie is de heer D.S. Nava.

Den Haag, 20 december 2013

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, A. van Miltenburg.

De Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, J.E. Biesheuvel-Vermeijden.

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl