Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2013, 36513Vergunningen

Verlening watervergunningen aan K3Delta B.V. te Nijmegen, Rijkswaterstaat

KENNISGEVING

Besluiten Waterwet

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft twee watervergunningen verleend aan K3Delta B.V. te Nijmegen.

De watervergunningen betreffen de aanvragen wtw 11191 en wtw 11192.

Wtw 11191 betreft diverse handelingen ten behoeve van het verontdiepen van De Hooge Waard en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, gelegen in het rivierbed en op de linkeroever van de IJssel, ter hoogte van kmr 958,600 – kmr 959,100, in de gemeente Olst-Wijhe en Epe.

Wtw 11192 betreft diverse handelingen ten behoeve het verontdiepen van De Roetwaard en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, gelegen in het rivierbed op de rechteroever van de IJssel ter hoogte van kmr. 958,600 – kmr. 959,100, in de gemeente Olst-Wijhe.

Terinzagelegging

De vergunningen liggen van 3 januari 2014 tot en met 13 februari 2014 ter inzage bij:

  • Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Netwerkontwikkeling, afdeling Vergunningverlening (NOVV), Eusebiusbuitensingel 66 te Arnhem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur;

  • Gemeente Olst-Wijhe, Raadhuisplein 1 in Wijhe en locatie Holstohus, Jan Schamhartstraat 5 in Olst-Wijhe;

  • Gemeente Epe, Markt 14 te Epe, op werkdagen van 8.00 uur tot 12.00 uur en woensdag van 8.00 uur tot 17.00 uur en daarna op afspraak (alleen voor Wtw 11191).

Beroep

Tegen bovengenoemde besluiten kan tot en met 13 februari 2014 beroep bij de rechtbank sector Bestuursrecht worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp;

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp.

Het gemotiveerde beroepschrift dient te worden ingediend bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft.

Inwerkingtreding besluit

De besluiten treden in werking op 14 februari 2014 tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft. Van de indiener van het beroepschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Omtrent de hoogte hiervan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te betalen, dient u contact op te nemen met de secretarie van de voornoemde rechtbank.

Inlichtingen

Belanghebbenden kunnen zich voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken tijdens kantooruren wenden tot Rijkswaterstaat Oost-Nederland, afdeling Vergunningverlening, telefonisch bereikbaar via nummer 026 – 368 87 02.

De minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het hoofd van de afdeling Vergunningverlening, C. Jol