Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2013, 36227Vergunningen

Kennisgeving aanvraag voor een vergunning voor de bouw en exploitatie van het Belgisch Offshore Grid (BOG) in het Belgische deel van de Noordzee, Rijkswaterstaat

In het kader van het Espoo-verdrag over grensoverschrijdende milieueffectrapportage maakt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het volgende bekend:

De Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium (BMM) te België heeft op 4 november 2013 de mededeling toegezonden betreffende een door het bedrijf N.V. Elia ingediende aanvraag (inclusief uitgebreid milieueffectenrapport [MER]) voor een vergunning voor de bouw en exploitatie van het Belgisch Offshore Grid (BOG) (ook wel het Offshore High Voltage Station) in het Belgische deel van de Noordzee.

Achtergrond

De aanvraag omvat de bouw en de exploitatie van een offshore high voltage station (OHVS) op een Alfa-eiland ten westen van het Belgische windmolengebied op de Lodewijkbank. Dit OHVS is nodig om de geproduceerde energie van alle windmolenparken in de zone aan te sluiten op het netwerk aan land. Op het eiland worden een helideck en haven voorzien.

De aanvraag omvat tevens de aanleg van 3 kabels van het Alfa-eiland naar Zeebrugge, 2 kabels tussen het Alfa-eiland en het nog te bouwen Beta-platform, 1 kabel tussen het nog te bouwen Beta-platform en Zeebrugge.

Het project vormt de basis voor aansluiting op een mogelijk toekomstig North Sea International Grid. Het eiland ligt op een afstand van ca. 8 km van de maritieme grens tussen België en Nederland en op een afstand van ca. 41 km van het Nederlandse vasteland.

Het bevoegde bestuur voor deze aanvraag is de BMM, ook wel the Management Unit of the North Sea Mathematical Models (MUMM).

Het door de aanvrager ingediende milieueffectenrapport onderzoekt de te verwachten milieueffecten van het project. In het milieueffectenrapport wordt in hoofdstuk 7 (p. 398-402) aandacht besteed aan de grensoverschrijdende aspecten.

Het milieueffectenrapport en de niet-technische samenvatting zijn beschikbaar op de website van de BMM/MUMM (http://www.mumm.ac.be ) onder de rubriek ‘Nieuws’ of direct via de link http://www.mumm.ac.be/NL/News/item.php?ID=335 .

De bevoegde overheden en de burgers-belanghebbenden van Nederland kunnen hun standpunten, opmerkingen en bezwaren inzake de aanvraag tot en met 29 januari 2014 kenbaar maken aan het Belgische bevoegde gezag door middel van een aangetekende brief gericht aan het bevoegd bestuur in België: de BMM/MUMM, Gulledelle 100, 1200 Brussel, ter attentie van mevrouw Marisa Di Marcantonio. Bijkomende inlichtingen kunnen bij deze persoon (tel. 0032 2 773 21 15) of op de website van de BMM/MUMM verkregen worden.