Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap TelecomStaatscourant 2013, 36173Vergunningen

Rectificatie vergunning 2585 – 2590 MHz van T-Mobile Netherlands B.V., Agentschap Telecom

17 december 2013

AT-EZ/6888169

De Minister van Economische Zaken deelt het volgende mee:

Op 2 januari 2013 is een vergunning verleend aan T-Mobile Netherlands B.V. voor het gebruik van frequentieruimte binnen het frequentiebereik 2585-2590 MHz ten behoeve van het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten. In de bijlage behorend bij deze vergunning heeft een kennelijke verschrijving plaatsgevonden in de frequentietechnische voorwaarden. Deze verschrijving is ontstaan bij het invullen van de frequenties op basis van de ontwerpvergunning (G ongepaard 2565-2615 MHz). De verschrijving komt alleen voor in de vergunning van T-Mobile Netherlands B.V. waarbij frequentieruimte is vergund binnen het frequentiebereik 2585 – 2590 MHz.

Deze verschrijving is met het besluit van 17 december 2013 in de vergunning hersteld.

Het besluit ligt ter inzage bij de afdeling Spectrummanagement van Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken, Emmasingel 1, 9726 AH Groningen.

Bezwaar

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking binnen zes weken na de dag waarop zij is verzonden (17 december 2013) een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht, en de gronden van het bezwaar te bevatten.

De Minister van Economische Zaken, namens deze, M.M. Hoogland Hoofd Netwerken Agentschap Telecom