Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stadsregio AmsterdamStaatscourant 2013, 36054Overig

Besluit tot aanpassing en verlenging openbaar vervoer concessie Amsterdam 2012, Stadsregio Amsterdam

Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft op 5 december 2013 besloten om de openbaar vervoer concessie Amsterdam 2012 aan te passen en te verlengen met vier jaar tot eind 2021. De aangepaste concessie voorziet tevens in een van rechtswege verlenging met drie jaar tot eind 2024. Dit besluit is op 9 december 2013 bekend gemaakt door uitreiking van het besluit aan de concessiehouder. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant en de TED (Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie). Meer informatie over dit besluit is te vinden op de website van de Stadsregio Amsterdam (www.stadsregioamsterdam.nl).

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7:1, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het aangepaste concessiebesluit, een bezwaarschrift indienen bij het Dagelijks Bestuur van Stadsregio Amsterdam, Postbus 626, 1000 AP Amsterdam. Gemeentes die deel uitmaken van de Stadsregio Amsterdam kunnen rechtstreeks beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In spoedeisende gevallen kan een belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.