Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2013, 35892Overig

Bezoldiging voorzitter Commissie regionaal overleg luchthaven Maastricht, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overeenkomstig artikel 2, lid 5 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies deel ik hierbij mede dat de bezoldiging als voorzitter van de Commissie regionaal overleg luchthaven Maastricht is vastgesteld overeenkomstig artikel 4 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Aan de voorzitter van deze commissie is per 1 januari 2014 een vaste vergoeding per maand toegekend die gelijk is aan een arbeidsduurfactor van 2 procent van de reguliere voltijdse arbeidsduur voor rijksambtenaren ad 36 uur per week. Deze arbeidsduurfactor wordt toegepast op het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B bij het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, namens deze, DE DIRECTEUR LUCHTVAART R.W. Huyser