Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap NLStaatscourant 2013, 35766Vergunningen

Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen, Agentschap NL

EZ – Kernenergiewet

Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen

Bij beschikking van de minister van Economische Zaken zijn, onder het daarbij vermelde nummer, vergunningen verleend voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen.

Overeenkomstig de Algemene Wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen de hierna volgende beschikkingen bezwaar worden gemaakt. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van bekendmaking een bezwaarschrift worden ingediend bij Agentschap NL, afdeling Juridische Zaken, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag. In het bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom de beschikking niet juist gevonden wordt.

Verleend
Radioactieve stoffen/bronnen/röntgentoestellen

4 december 2013

2013/1068-5 onder wijziging van de verleende vergunning d.d. 6 oktober 2011, nr. 2011/1742-5, aan Claymount Assemblies B.V., gelegen aan de Anholtseweg 44 te Dinxperlo (gem. Aalten), voor het verrichten van handelingen met röntgentoestellen ten behoeve van niet-destructief onderzoek.

4 december 2013

2013/1258-05 onder wijziging van de d.d. 1 mei 2013, onder nr. 2013/0305-08, verleende vergunning aan de Stichting Isala klinieken, Dokter van Heesweg 2 te Zwolle, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen en toestellen ten behoeve van medische diagnostiek en therapie op de locatie aan de Dokter van Heeswijkweg 2 te Zwolle en aan het Groot Wezenland 20 te Zwolle en met radioactieve stoffen op de locatie aan de Stilobadstraat 3 te zwolle en met toestellen ten behoeve van medische diagnostiek op de locatie aan het Engelenbergplantsoen 7 te kampen en aan de Eperweg 33 te Heerde.

6 december 2013

2013/1264-05 onder wijziging van de d.d. 30 januari 2013, onder nr. 2012/1068-7, verleende vergunning aan K3Delta B.V., Rondweg 29, 33 te Nijmegen, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van dichtheidsmetingen aan boord van de zandzuigerinstallatie ‘Jan Bernard’.

12 december 2013

2013/0814-10 onder wijziging van de verleende vergunning d.d. 7 juni 2013, nr. 2013/0387-07, aan Stichting Rijnstate en Stichting Kankerbestrijding Arnhem en Omgeving, Wagnerlaan 47 te Arnhem, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen en toestellen ten behoeve van medische diagnostiek, medische therapie en kalibratie-doeleinden, binnen de locaties, Ziekenhuis Rijnstate en Arti, Wagnerlaan 55 te Arnhem, Ziekenhuis Velp, President Kennedylaan 100 te Velp, Ziekenhuis Zevenaar, Hunneveldweg 14 te Zevenaar, Rijnstate Arnhem-Zuid, Poli-kliniek van het Ziekenhuis Rijnstate, Marga Klompélaan 6 te Arnhem.

13 december 2013

2013/0983-07 onder wijziging van de verleende vergunning d.d. 22 juli 2009, nr. 2009/0873-09, aan Federal Express Europe B.V., Breguetlaan 20-22 te Oude Meer (gem. Haarlemmermeer), voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van explosieven- en narcoticadetectie en ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van bagagecontrole, binnen de locaties, Locatie Oude Meer, Breguetlaan 25 te Oude Meer (gem. Haarlemmermeer), Locatie Amersfoort, Vanadiumweg 10 te Amersfoort, Locatie Velthoven, De Run 4245 te Velthoven, Locatie Ridderkerk, Klompenmakerstraat 7 te Ridderkerk en Locatie Roden, Produktieweg 4 te Roden.

13 december 2013

2013/0811-10 aan Stichting VU-VUmc, de Boelelaan 1105 te Amsterdam, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van:

  • de beëindiging van het gebruik van een Philips AVF cyclotron voor radionuclidenproductie, en

  • de voorbereiding van beëindiging van alle vergunde handelingen met de door het gebruik van het Philips AVF cyclotron ontstane geactiveerde materialen en bouwdelen.

EZ – Kernenergiewet

Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen

Bij beschikking van de minister van Economische Zaken, onder het daarbij vermelde nummer, vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve bronnen/radioactieve stoffen/röntgentoestellen ingetrokken.

Overeenkomstig de Algemene Wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen de hierna volgende beschikkingen bezwaar worden gemaakt. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van bekendmaking een bezwaarschrift worden ingediend bij Agentschap NL, afdeling Juridische Zaken, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag. In het bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom de beschikking niet juist gevonden wordt.

Ingetrokken
Radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen

5 december 2013

2013/1175-05 onder intrekking van de aan Lutece Holland B.V. Oude Venloseweg 84 te Velden, verleende vergunning d.d. 25 juli 1997, nr. 97/1478 S, AI/CK/VCR/KEW, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen.

5 december 2013

2013/1202-05 onder intrekking van de aan Pathfinder Energy Services B.V., Pannekeetweg 19 te Heerhugowaard, verleende vergunning d.d. 15 april 2011, nr. 2011/0063-09, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen op mijnbouwwerken op steeds wisselende plaatsen in geheel Nederland.