Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2013, 35607Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 2013, kenmerk 178414-114506-Z, houdende wijziging van het bedrag vermogenstoets zorgtoeslag voor het berekeningsjaar 2014

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2a, tweede lid, van de Wet op de zorgtoeslag;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 2a, eerste lid, van de Wet op de zorgtoeslag, wordt ‘€ 80.000’ telkens vervangen door: € 81.360.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

TOELICHTING

Deze regeling wijzigt met ingang van 1 januari 2014 in artikel 2a, eerste lid, van de Wet op de zorgtoeslag (hierna: Wzt) het bedrag van € 80.000 in € 81.360.

Ingevolge artikel 2a, tweede lid, van de Wzt, wordt bij het begin van het kalenderjaar het bedrag, genoemd in het eerste lid, van dat artikel, gewijzigd overeenkomstig de tabelcorrectiefactor voor de inkomstenbelasting.

Deze bedraagt 1,7% hetgeen resulteert in een indexatie van € 1.360.

Verzekerden met een vermogen boven het heffingvrije vermogen plus € 81.360 hebben geen recht op de zorgtoeslag. Er is geen minimale termijn van twee maanden gehanteerd voor de periode tussen de datum van uitgifte van de Staatscourant en het tijdstip van inwerkingtreding. Het vasthouden aan die minimale termijn zou tot aanzienlijke nadelen leiden op het gebied van de uitvoering door de Belastingdienst van de zorgtoeslag.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers