Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2013, 34785Ruimtelijke plannen

Logo Bergambacht
Wijzigingsplan Lekdijk-West 61 vastgesteld, Bergambacht

Burgemeester en wethouders van Bergambacht maken bekend dat zij op 3 december 2013 het wijzigingsplan Lekdijk-West 61 (NL.IMRO.0491.WP1330LdW61-vg01) hebben vastgesteld. Het plan is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan.

Het wijzigingsplan ligt van 11 december tot en met 21 januari 2014 ter inzage bij de publieksbalie van de afdeling ROB in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht, tijdens bezoekuren (maandag tot en met donderdag van 9.00 -12.00 uur).

Tevens is het plan in te zien op de gemeentelijke website www.bergambacht.nl en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Met betrekking tot het ontwerpplan zijn geen zienswijzen kenbaar heeft gemaakt, daarom kunnen uitsluitend belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat geweest zijn een zienswijze kenbaar te maken, gedurende bovengenoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking op 22 januari 2014. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep instelt, kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.