Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2013, 34574Vergunningen

Voornemen verlenen watervergunning aan Maasland Windenergie B.V., Rijkswaterstaat

Kennisgeving

Waterwet

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft het voornemen om een watervergunning te verlenen aan Maasland Windenergie B.V. De watervergunning betreft het plaatsen en behouden van twee windturbines op de landtong Rozenburg (locatie kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AL, nummer 587 en deelgemeente Rozenburg, sectie A, nummer 3225) in de gemeente Rotterdam, ter hoogte van kilometerraai 1024.

Terinzagelegging

De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ligt vanaf 12 december 2013 tot en met 22 januari 2014 ter inzage bij:

  • Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Boompjes 200, te Rotterdam. Op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur en buiten deze uren na een vooraf gemaakte afspraak (telefoon: 06 15 88 14 48 of 06 22 41 61 72, fax: 010 402 70 81).

  • Deelgemeente Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1, 3181 HR Rozenburg. Maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur (telefoon: 0181 48 88 00, e-mail: inforozenburg@rotterdam.nl).

Zienswijze(n)

Een ieder kan gedurende de periode van terinzagelegging zienswijzen inbrengen aan Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. Schriftelijk via Postbus 556, 3000 AN Rotterdam en/of mondeling via telefoonnummer 010 402 66 90. Nadere informatie is verkrijgbaar via telefoonnummer 010 402 66 90.

De minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het hoofd van de afdeling Vergunningen Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid A.H. Bos-Massop