Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidStaatscourant 2013, 33046Overig

Logo Amsterdam - Zuid
Besluit aanwijzing toezichthouders stadsdelen West, Centrum, Oost, Zuidoost, Nieuw West en Noord en inspecteurs van de Omgevingsdienst, Amsterdam-Zuid

Op grond van artikel 5.10, derde lid en 5.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 100a Woningwet, artikel 7.2 Wet ruimtelijke ordening en paragraaf 5.2 tot en met 5.4 van de Algemene wet bestuursrecht

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid heeft op 19 november 2013 besloten tot aanwijzing van toezichthouders van de stadsdelen West, Centrum, Oost, Zuidoost, Nieuw West, Noord en inspecteurs van de Omgevingsdienst op grond van het bepaalde van artikel 5.10 derde lid en 5.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 100a Woningwet, artikel 7.2 Wet ruimtelijke ordening en paragraag 5.2 tot en met 5.4 van de Algemene wet bestuursrecht (besluitnummer BD 2013-003910).

De aangewezen personen krijgen hierdoor toezichthoudende bevoegdheden toegekend, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Huisvestingswet (artikel 30), de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening en het Bouwbesluit 2012, binnen de grenzen van stadsdeel Zuid, gemeente Amsterdam.

Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag van publicatie.

Het aanwijzingsbesluit is van 2 december tot en met 15 december 2013 in te zien bij de publieksbalies van het stadsdeelkantoor Zuid aan de President Kennedylaan 923 en Burgerweeshuispad 301 in Amsterdam.