Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 33018

Gepubliceerd op 27 november 2013 09:00Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 november 2013, Kenmerk 160272-111790-PG, houdende eervol ontslag en benoeming van plaatsvervangende leden van de regionale toetsingscommissie euthanasie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding;

Besluit:

Artikel 1

Mevrouw drs. M.P.W. Toemen eervol ontslag te verlenen als plaatsvervangend arts-lid van de regionale toetsingscommissie voor de regio Groningen, Friesland en Drenthe, met ingang van 1 juli 2013.

Artikel 2

Mevrouw drs. M.P.W. Toemen te benoemen als plaatsvervangend arts-lid van de regionale toetsingscommissie voor de regio Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland, met ingang van 1 juli 2013.

Artikel 3

Mevrouw mr. H. Mollema-de Jong eervol ontslag te verlenen als plaatsvervangend voorzitter van de regionale toetsingscommissie voor de regio Groningen, Friesland en Drenthe, met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 4

Mevrouw mr. H. Mollema-de Jong te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de regionale toetsingscommissie voor de regio Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland, met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 5

De heer mr. F. Th. Boerwinkel eervol ontslag te verlenen als plaatsvervangend voorzitter van de regionale toetsingscommissie voor regio Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland, met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 6

De benoeming van de heer drs. V.G.G. Vanneste te wijzigen van plaatsvervangend arts-lid van de regionale toetsingscommissie voor de regio Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland tot arts-lid van de regionale toetsingscommissie voor de regio Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland, te rekenen vanaf 1 juli 2013.

Artikel 7

De benoeming van de heer mr. P.J.M. van Wersch als voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie voor de regio Noord-Brabant en Limburg te verlengen met een tweede termijn, te rekenen vanaf 1 oktober 2013.

Artikel 8

De benoeming van mevrouw prof. mr. dr. A.R. Mackor als ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie voor de regio Groningen, Friesland, Drenthe en Caribisch Nederland te verlengen met een tweede termijn, met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 9

De benoeming van mevrouw mr. R.S.T. van Rossem-Broos als voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie voor de regio Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland te verlengen met een tweede termijn, met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 10

De benoeming van mevrouw dr. B. van Baarsen als plaatsvervangend ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie voor de regio Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland te verlengen met een tweede termijn, met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 11

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl