Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeststellingwerfStaatscourant 2013, 32757Vergunningen

Logo Weststellingwerf
M.e.r.- beoordelingsbesluit Maatschap Stoffelsma, IJkenweg 37, 8394 TA te De Hoeve, Weststellingwerf

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf maken bekend dat zij op:

  • 17 oktober 2013 van Maatschap Stoffelsma, IJkenweg 37, 8394 TA te De Hoeve, een m.e.r. beoordelingsnotitie hebben ontvangen. Er is op 13 november 2013 besloten dat er geen m.e.r. rapportage noodzakelijk is.

De besluiten met de bijbehorende stukken liggen van 28 november 2013 tot 8 januari 2014 voor een ieder ter inzage. U kunt hiervoor gedurende de openingstijden terecht bij de publieksbalie van de gemeente Weststellingwerf, bezoekadres Griffioenpark 1, 8471 KR te Wolvega.

Bezwaar/beroep

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.