Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2013, 31964Vergunningen

Vergunningaanvragen Milieueffectrapport (MER), Moezelweg 255 te Rotterdam-Europoort, DCMR Milieudienst Rijnmond

Inspraak milieueffectrapport

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 30 september 2013 een Milieueffectrapport (MER) met vergunningaanvragen ontvangen van Kuwait Petroleum Europoort B.V. (KPE) voor het oprichten van een Lube Oil Hydrocracker en de uitbreiding van kerosine opslagcapaciteit aan de Moezelweg 255 te Rotterdam-Europoort.

KPE heeft vergunningaanvragen ingediend in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en in het kader van de Waterwet bij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. De DCMR Milieudienst Rijnmond coördineert de procedures van het MER en de vergunningaanvragen namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Voor de besluitvorming over deze vergunningaanvragen is een MER opgesteld, waarvoor door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 18 oktober 2012 een advies reikwijdte en detailniveau is vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het MER met de desbetreffende vergunningaanvraag in behandeling genomen.

Inzage

Het MER, de vergunningaanvragen en de overige relevante stukken liggen van 14 november 2013 november tot en met 25 december 2013 op werkdagen ter inzage bij;

  • de Centrale Bibliotheek, Hoogstraat 110 te Rotterdam (ma. t/m vrij. van 10.00 – 20.00 uur);

  • de deelgemeente Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161 te Hoek van Holland (tijdens openingsuren);

  • de deelgemeente Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1 te Rozenburg (tijdens de openingsuren);

  • de gemeente Brielle, Slagveld 36 te Brielle (ma. t/m vrij. van 08.00 – 12.30 uur en 's avonds van 17.30 – 19.30 uur);

  • de gemeente Maassluis, Koningshoek 93050 te Maassluis (tijdens openingsuren);

  • de gemeente Westland, Van Geelstraat 1 te 's-Gravenzande (tijdens openingsuren);

  • de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje (tijdens openingsuren);

  • Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Boompjes 200 te Rotterdam (ma. t/m vrij. 9.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.00 uur);

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (ma. t/m vrij. 8.30 – 16.00 uur), tel. 010 – 246 86 21.

Zienswijzen

Eenieder kan gedurende de inzage termijn schriftelijk en/of mondeling zienswijzen over het MER naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de DCMR, telefoonnummer: 010 – 246 80 12.

Wij wijzen erop dat de zienswijzen slechts betrekking kunnen hebben op het niet voldoen van het MER aan de wettelijke regels, mede gelet op het eerder vastgestelde reikwijdte en detailniveau, dan wel op onjuistheden die het rapport bevat.

Inlichtingen

De heer J.W. Grevink van de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer: 010 – 246 80 12.

Deze kennisgeving staat ook op www.dcmr.nl

Zaaknummer: 98434659, DMS nr.: 21669519.