Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2013, 31574Vergunningen

Ontwerpbesluit Wet Bescherming Antarctica, Ministerie van Economische Zaken

Dienst Regelingen laat namens de Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu weten dat het volgende ontwerpbesluit is genomen voor een reis naar het Antarctisch gebied.

De aanvraag

Op 26 juni 2013 is van de heer H.H.M.M. Marres een aanvraag ontvangen met kenmerk ANT/2013/007 op grond van de Wet Bescherming Antarctica. De aanvraag betreft het ondernemen van een zeilreis en het ondernemen van wandeltochten in het Antarctisch gebied, voor de periode van 1 januari tot en met 14 februari 2014. Op grond van artikel 20.3 Wet Milieubeheer treedt de vergunning in werking vanaf de dag waarop de termijn voor het indienen van een beroepschrift afloopt. Deze aanvraag doorloopt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

De Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu is van plan de vergunning toe te kennen.

Inzien van het besluit

Na deze bekendmaking kunt u het ontwerpbesluit gedurende zes weken inzien en kunt u een gemotiveerde zienswijze indienen. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan Dienst Regelingen, Team Natuur, Postbus 19530, 2500 CM Den Haag. Vermeld hierin om welk ontwerpbesluit het gaat.

Wilt u meer informatie?

Wilt u het besluit inzien of een mondelinge toelichting? Bel dan met het DR-Loket: 0800-22 333 22.