Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2013, 3075Overig

Gids proportionaliteit en Aanbestedingsreglement Werken 2012, Ministerie van Economische Zaken

Deze publicatie van de Gids proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2012 geschiedt met het oog op het bepaalde in de artikelen 10, eerste lid, en 11, eerste lid, van het Aanbestedingsbesluit.

’s-Gravenhage, 31 januari 2013

De Minister van Economische Zaken, namens deze, A.J.I. van den Ende directeur Mededinging en Consumenten