Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterveldStaatscourant 2013, 30719Ruimtelijke plannen

Logo Westerveld
Ontwerpbestemmingsplan ‘Wapserveen-Noorder Poort’, Westerveld

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, maken B&W bekend dat met ingang van 7 november 2013 gedurende zes weken bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan “Wapserveen-Noorder Poort”. Het bestemmingsplan is opgesteld om de realisering van een landschapstuin en een woning planologisch mogelijk te maken.

Op afspraak is ook inzage buiten openingstijden mogelijk. Tevens kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze: tot en met 18 december 2013 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling bij de raad kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via onderstaand telefoonnummer.

Contact: team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521 (bereikbaar op werkdagen van 9 tot 12 uur)