Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2013, 29202Benoemingen en ontslagen

Besluit van 10 oktober 2013, nr. 13.002112 houdende eervol ontslag van een lid van het College van Bestuur van de Politieacademie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 3 oktober 2013, kenmerk 432121, Directoraat-generaal Politie/HRM&O;

Gelet op artikel op artikel 6, tweede lid, van de Wet op het LSOP en het Politieonderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Met ingang van 15 november 2013,

Petrus Elisabeth Wilhelmus Maria Tops,

geboren 7 juni 1956,

eervol te ontslaan als lid van het College van Bestuur van de Politieacademie.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 10 oktober 2013

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten.