Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2013, 25767Benoemingen en ontslagen

Besluit van 27 augustus 2013, nr. 13.001594, houdende de benoeming van dhr. Hans Blokpoel tot lid van het adviescollege Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, nr. 409417;

Gelet op artikel 11 van de kaderwet adviescolleges,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 september 2013 voor een periode van 4 jaar tot lid van het adviescollege Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie te benoemen:

de heer H.R. Blokpoel, wonende te ‘s-Gravenhage

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan betrokkenen en aan het Adviescollege Review Board.

Wasssenaar, 27 augustus 2013

Willem Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten.